Chapters
 
 
Metropolitan Lipa Chapter
PAMILYA NG MGA SUNDALO KASAMA SA TUTULUNGAN
 
Nangakong isasasama sa mga ketegoriya ng mga tutulungan ng Bishop- Businessmen’s Conference – Lipa Chapter (BBC-Lipa) ang mga pamilya ng mga retired enlisted men ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ayon sa isang proyekto na inilapit dito ng BBC-National nang magpulong ang Board of Directors sa tahanan ng Lubhang Kgg. Arsobispo
Ramon c. Arguelles noong ika-12 ng Marso taong kasalukuyan.
Ayon sa napagkaisahan, isasama ng BBC-Lipa at ng Arsidiyosesis ang kapakanan ng mga ito sa kanilang mga proyektong pangkabuhayan.

Ang BBC-National ay kinatawan ng Executive Director, Gng Belinda Beluan, sa nasabing pagpupulong. Ayon sa kanya, ang kapakanan ng mga kawawang pamilya ng mga nagre-retired na mga sundalo ay nagiging kawawa. Dahil dito sa mga (arsi)diyosesis ng may mga malalaking military camps at may mga BBC chapters, tulad ng Cagayan de Oro, Nueva Ecija at Lipa, hinihiling ng BBC National na kung maaring pagukulan ng pansin ang mga ito. At dahil naman sa ang AFP na narito sa Arsidiyosesis ay ang Philippine Air Force, sa Fernando Air Base (FAB), sila ay kinatawan ni Lt. Marvin Batay-an sa nasabing pagpupulong.

Ipinaliwanag ng BBC-Lipa, sa pamamagitan ni Rdo. P. Manny Guazon, chairman ng Programs Committee, na bibigyan-pansin ang nasabing kahilingan nguni’t hindi karakaraka dahil sa dami ng mga proyekto ng BBCLipa. Sa mga proyekto ng Simbahan, sa pamamagitan ng Pondong Batangan at ng Lipa Archdiocesan Social Action Commission (LASAC), isasama at ikokonsidera ang kapakanan ng mga pamilya ng mga sundalo. Ito naman ay sinang-ayunan ni Arsobispo Arguelles, bilang chairman ng BBC-Lipa at pinuno ng Arsidiyosesis.

Napagkasunduan na unahin muna para sa mga pamilya ng mga sundalo (at maging mga sibilyang empleyado) ang pagkakaroon ng isang palatuntunan para sa kanilang pagbabalik sa buhay-sibilyan matapos magretiro ang kanilang mga asawang sundalo.

"Kailangang maihanda hindi lamang ang isang sundalong magreretiro o ang isang sibilyang empleyadong magreretiro sa serbisyo, at ang kanilang mga pamilya,” ayon kay Rdo. P. Nonie Dolor, na sinang-ayunan naman ng mga miyembro ng BBC-Lipa Board. “Kalimitan ay hindi handa sila sa pagdating ng ganitong pagkakataon sa buhay,” dugtong pa niya, lalo na umano sa bahaging psychological. Ayon na rin kay Lt. Batay-an, kalimitan ang mga retiradong sundalo ay nagtatapos sa pagiging traysikel driver.

"Ang Pondong Batangan at ang LASAC ay may mga proyektong kabuhayan na kung saan ang mga pamilya ng mga sundalo o maging ng mga retiradong sundalo mismo ay puwedeng maisama,” ang pagbibigay kas iguruhan naman ni Arsobispo Ramon Arguelles.

"Sila ay kasama sa mga bibigyang prayoridad ng ating Simbahan, at di dapat kalimutan ang valueformation para din sa kanila, ” pagtitiyak niya sa AFP at sa BBC National. #UB(Source: Ulat Batangan)

 
BBC-LIPA, PAG-IIBAYUHIN ANG PAGTUTOK SA 2010 ELECTIONS
 
Kasama ng BBC-Lipa Board si Belle Beluan (katabi ng Arsobispo),
Executive Director ng BBC-National sa regular
na pagpupulong kung saan pinagpasyahan ang pagtulong sa mga
pamilya ng mga kasapi ng AFP at ang pakikilahok sa eleksyon.
 
Matapos ipahayag ang kasiyahan at lubos na pagasa na talagang matutuloy ang computerization para sa halalan sa 2010, nagkakaisang pinagpasyahan na ang BBC Lipa ay magiging aktibo sa tinatawag na political education ng mga Batangueno.

Isa ito sa naging paksa na napagpulungan sa Board of Directors’ meeting noong ika- 12 ng Marso sa tahanan ng Arsobispo. Binasa din sa nasabing pagpupulong ang isang liham pag-uulat ng HEARTS Network, kung saan kabilang ang grupo sa pamamagitan ng mga kinatawan nito sa katauhan ng Lubhang Kgg. Arsobispo Ramon Arguelles at Rdo. P. Nonie Dolor. Sa nasabing kalatas, ipinahayag na ipagpapatuloy ang napagkasunduang plano para sa “pastoral accompaniment” ng mga laykong Katoliko na nagnanais na tumakbo sa daratingna eleksyon.

“Ito ay bukod sa ating gagawaing edukasyon sa mga taong manghahalal,” paliwanag ng Arsobispo. Sinang-ayunan niya ang nilalayon ng HEARTS Network na tumugon sa hamon ng Santo Papa Benedicto XVI noong magkaroon ng pagpupulong ang Pontifical Council of the Laity sa Roma noong ika-15 ng Nobyembre 2008.

Ayon sa Santo Papa, “I confirm the necessity and urgency of the evangelical formation and pastoral accompaniment of a new generation of Catholics working in politics, that they be coherent with the professed faith, that they have moral
firmness, the capacity of educated judgment, professional competence and passion for service to the common good.”
Ayon naman sa Arsobispo mananatiling non-partisan ang hakbang na ito at maging ang mga kasalukuyang namumuno ay kabilang sa bibigyan ng “pastoral accompaniment” kung ibig nila. Pinapapaghanda na rin niya ang LASAC sa pagbuo ng palatuntunang tulad noong mga nagdaang halalan upang habang maaga ay mapaghandaan ang halalan sa susunod na
taon. Ang BBC-Lipa umano ay makikipagtulungan ng husto, lalo na sa logistics.

Samantala, napag-alaman na di pa rin naipatatala ang BBC-Lipa sa Securities and Exchange Commission (SEC). Ayon
kay Atty. Rumel Muria, ang pangunahing dahilan ay ang kakulangan ng mga requirements mula sa mga kasapi ng Board of Incorporators.

Iminungkahi rin sa nasabing pulong ang pagpapa-ibayo ng mga gawain ng bawa’t komite, lalo na ang sa membership. Hindi dahil sa dumalo sa pagpupulong at nagpahayag ng kanilang kagustuhan ng pagsali ay otomatik ang pagiging kasapi
sa BBC-Lipa. “Kailangang magkaroon ng tamang orientation ang sasali dito,” ayon sa Arsobispo.

Iniulat naman ni Bb. Emmy Castillo na noong as s embly ng BBC-Lipa nang nakaraang buwan, 83 ang dumalo, at matapos maipaliwanang ng Arsobispo ang matututukang advocacies ng BBC-Lipa, may 29 ang nagpahayag ng kanilang pagnanais na sumali sa adbokasiya para sa Computerized Election; 20 para sa Value-based Governance; 30 para sa Environmental Care; at 32 para sa Peace and Order Concern. Maganda umano itong pasimula sa paghihikayat ng mga kasapi. Ang mga ito ay dumalo sa paanyaya ng kani-kanilang kura paroko.

Kabilang sa mga dumalo sa buwanang pagpupulong ng Board bukod sa Arsobispo ay sina dating Ambassador Macario Laurel, presidente ng BBC-Lipa; G. Willie Bleza, Atty. Rumel Muria, kalihim ng BBC-Lipa; Dr. Vic Arguelles ng University
of Batangas; Rdo. P. Manny Guazon, Rdo. P. Clarence Patag; at Rdo. P. Nonie Dolor. Ang Board at ang Executive Committee ay nagpupulong tuwing ika-dalawang Huwebes ng buwan. (Source: Ulat Batangan)